GÜVENLİ İŞ SAĞLIKLI HAYAT

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim ve Bilgilendirme
  • İlgili Birimlerle İşbirliği

Kimler İş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak " en az elli işçi çalıştıran işyerleri " iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.